Wygraliśmy przetarg na wykonanie projektu wykonawczo budowlanego oświetlenia ulicy w Baboszewie, powiat Płoński.