Projekt modernizacji oświetlenia terminala przeładunkowego w Sokółce