Wykonujemy projekt wymiany oświetlenia w piwnicach w 9 budynkach spółdzielni mieszkaniowej.