Wygraliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilno