Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów. Wykonujemy nadzór autorski projektów własnych oraz zewnętrznych.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń oraz uprawnienia SEP G1.

Zajmujemy się fachową koordynacją robót z innymi branżami oraz podwykonawcami i kierownictwem budowy.

Dzięki posiadaniu certyfikatu Prince 2 mamy wiedzę na temat zarządzania projektami uniwersalnej metodyki międzynarodowej.

Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego poszerza nam możliwości realizacyjne w kontaktach z kontrahentami i wykonawcami różnych narodowości.