Mapa realizacji

Zakłady Azotowe w Puławach

Projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku malarni na trenie Zakładów Azotowych w Puławach na zlecenie firmy Remzap.

kwiecień 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego ZUS w Rybniku

kwiecień 2021

PKN ORLEN

Projekt techniczny oświetlenia awaryjnego Biura Obsługi klienta tarminala paliw w Mościskach koło Warszawy.

kwiecień 2021

Urząd Morski w Szczecinie

Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacji w budynku Kapitanatu Portu w Szczecinie

kwiecień 2021

RSM Praga

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budynku wielorodzinnego na warszawskim Targówku

marzec 2021

Śląski Uniwersytet Medyczny

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zasilania Laboratorium Stomatologii w Zabrzu:

– projekt budowlano – wykonawczy

– kosztorys inwestorski

– przedmiar robót

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

– mapa do celów projektowych

luty 2021

Gmina i Miasto Bierutów

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Bierutowie.

– Projekt budowlany

– Projekt wykonawczy

– Kosztorys inwestorski 

– STWIOR

Obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

grudzień 2020 

Biblioteka w Solnikach Wielkich

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu instalacji elektrycznej budynku oświatowym w Gminie Bierutów.

– Projekt budowlany

– Projekt wykonawczy

– Kosztorys inwestorski 

– STWIOR

Obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

listopad 2020 

PKN Orlen

Projekt techniczny wykonania remontu instalacji elektrycznej i sieci Ethernet w budynku socjalno – biurowym Terminala Paliw w Widełce k. Rzeszowa.

grudzień 2020 

Orlen Centrum Serwisowe

Terminal Paliw Kraków Olszanica. Wykonanie projektu wykonawczego wykonania instalacji Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu na terenie terminala.

listopad 2020 

Gmina Czerwonak

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

– Bolechowo – Osiedle – 5 ulic

– Miękowo – 5 ulic

– Kicin – 5 ulic

– Bolechowo, ul. Kręta

listopad 2020 

Gmina Wronki

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia ulicznego i parkowego w miejscowościach:

– Chojno

– Nowa Wieś

grudzień 2020 

Politechnika Krakowska

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa instalacji elektrycznej budynku biurowo – warsztatowego na terenie Politechniki Krakowskiej.

– Projekt budowlany

– Opinia konserwatorska

– Kosztorys inwestorski 

– STWIOR

listopad 2020 

ARiMR w Łodzi

Projekty techniczne oświetlenia awaryjnego w regionalnych oddziałach:

– ARiMR w Skierniewicach
– ARiMR w Kutnie
– ARiMR w Łęczycy

październik  2020

Uniwersytet Rzeszowski

Projekt wentylacji mechanicznej wraz z projektem elektrycznym aulach wykładowych na terenie uczelni.

październik  2020

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Powstańców w Pruszkowie:

 • Wymiana WLZ i ZELP
 • Wymiana RG i TAdm
 • Wymiana oświetlenia części wspólnych klatek i piwnic
 • Modernizacja instalacji odgromowej

sierpień 2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy automatów biletowych systemu pobierania opłat za przejazdy na przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie.

sierpień 2020

LOT AMS przy Lotnisku Chopina w Warszawie

Projekt wykonawczy klimatyzacji hali warsztatowej LOT AMS Sp. z o.o. na Warszawskim Okęciu

sierpień 2020

Grupa LOTOS SA

Projekt techniczny oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni ścieków Grupy Lotos 

 • 212 opraw LED
 • 212 słupów stalowych
 • ok. 9000 m okablowania
 • trasy kablowe napowietrzne w korytach kablowych
 • przepusty, kolizje, muldy, kanały technologiczne itp.
 • system sterowania oświetleniem

lipiec 2020

Terminal Paliw ORLEN w Trzebini

Projekt techniczny klimatyzacji i wentylacji w rozdzielniach elektrycznych na terenie Terminala Paliw w Trzebini z projektem podłączenia elektrycznego. 

czerwiec 2020

Urząd Miasta Koluszki

 • Dokumentacja projektowo kosztorysowa oświetlenia ul. 8 Marca w Koluszkach
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Kosztorys inwestorski
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu

kwiecień 2020

ORLEN Centrum Serwisowe

Projekt techniczny wymiany oświetlania na zbiornikach paliwowych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex w terminalu Paliw PKN Orlen w Sokółce

kwiecień 2020

Robornicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"

Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej  bloków mieszkalnych przy ulicy Janinówka 11 i Janinówka 13 na  warszawskim Targówku:

– instalacje części wspólnych

– wlz do mieszkań

– ZELP

– RG

– instalacje teletechniczne

– uzgodnienia z innogy

Marzec 2020

Wspólnota Mieszkaniowa 17 Stycznia 46

Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w bloku mieszkalnym w warszawskim Ursusie:

– instalacje części wspólnych

– wlz do mieszkań

– ZELP

– RG

– instalacje teletechniczne

– uzgodnienia z innogy

marzec 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie

Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w 9 blokach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Północnej w Mszczonowie.

Listopad 2019

Urząd Miasta Mogilno

Projekt budowlano – wykonawczy bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogiono.

 • Projekt elektryczny oświetlenia przejść dla pieszych.
 • Projekt stałej organizacji ruchu.
 • Ostrzegawcze punkty świetlne.
 • Płyty ostrzegawcze dla niewidomych.

Październik 2019

PKN Orlen SA

Projekt techniczny instalacji elektrycznej biura przepustek w Terminalu Paliw w Sokółce:

 • instalacja siłowa
 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja UPS
 • wyłączniki p.poż.
 • sieć teleinformatyczna

 

Październik 2019

Gmina Baboszewo

Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicy Brodeckich w Baboszewie w powiecie Płońskim.

Październik 2019

PKN Orlen SA

Projekt techniczny rozdzielni elektrycznych zasilania pomp i wentylatorów Terminala Paliw w Mośkiskach k/Izabelina.

Wrzesień 2019

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie

Projekt techniczny modernizacji zasilania dwóch serwerowni Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie

Sierpień 2019

Gmina Miejska Biała Podlaska

Projekt budowlany oświetlenia ulic Jana II Kazimierza i Stefana Batorego w Białej Podlaskiej

Sierpień 2019

PKN Orlen SA

Projekt modernizacji oświetlenia w terminalu przeładunkowego paliw w Sokółce.

– Front Załadunku Autocystern 

– Zbiornik Awaryjnego Rozładunku i Instalacja Dozowania Dodatków 

– Front Rozładunku Cystern Kolejowych

Sierpień 2019

Sad Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt Techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Lipiec 2019

Sąd Rejonowy w Opocznie

Projekt remontu (modernizacji) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego

Czerwiec 2019

Urząd Miasta Nowy Targ

Projekt iluminacji kładek pieszo – rowerowych nad potokiem Czarny Dunajec w Nowym Targu.

Projekt realizowany w ramach III etapu Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy szlak wokół Tatr.  

 

Czerwiec 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Koszalinie

Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 

 • Przejście z układu TN-C na TN-C-S
 • Wymiana rozdzielni elektrycznych
 • Wymiana WLZ
 • Wymiana instalacji odbiorczych
 • Wymiana oświetlenia
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wyłącznik p.poż
 • Wymiana sieci strukturalnej
 • Zasilania gwarantowane UPS
Maj 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 • Wymiana rozdzielni elektrycznych
 • Wymiana oświetlenia 
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wymiana osprzętu elektrycznego i sieciowego 
 • Zasilania gwarantowane UPS
Maj 2019

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji oświetlenia boiska miejskiego.

Dostosowanie oświetlenia do wymogów obiektu sportowego  klasy II.

Kwiecień 2019

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wytwórni. Montaż oświetlenia LED o wysokim współczynniku wandaloodporności IK10.

Cybernetyki 17

Inwestycja Dom Developement na waszawskim Mokotowie. 

6 budynków mieszkalnych 388 mieszkań.

Instalacje elektryczne w mieszkaniach, klatkach schodowych, rozdzielnie administracyjne i instalację odgromową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przebudowa i przystosowanie budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA.
Realizacja projektów elektrycznych.

Al. Niepodległości 132/136

Zabytkowy budynek przedwojenny. 

Wymiana wtynkowej instalacji elektrycznej klatek schodowych, i lokali, montaż i podłączanie liczników, przyłącza lokali mieszkalnych, oświetlenie klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Nowoczesny budynek mieszkalny na warszawskim Bemowie. 

Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych.

Universam Grochów

Nowoczesny budynek mieszkalno – usługowy wybudowany w miejscu starego Uniwersamu.  

470 mieszkań, powierzchnie handlowo usługowe. 

Instalacji w apartamentach oraz klatkach schodowych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Dostosowanie opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w obszarze papierni Pionu PZ do potrzeb wynikających z przygotowania do certyfikacji na zgodność ze standardem CWA 15374 przez obszar produkcji papierniczej w obiekcie PWPW S.A. przy ulicy Sanguszki.

Kościół Ewangelicko – Ausburski Trójcy Świętej w Warszawie

Instalacja odgromowa i uziemiająca miedzianej kopuły i krzyża kościoła .

Instalacja elektryczna iluminacji. 

Rynnowy system przeciwoblodzeniowy.

Przedszkole Publiczne w Radzyminie

Instalacja elektryczna i oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna.

Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

System przywozowy dla niepełnosprawnych.

System wykrywania gazu CNG i LPG. Konfiguracja agregatu prądotwórczego

Linia M2 Metra Warszawskiego

Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu funkcjonalno – użytkowego systemu taryfowego drugiej linii metra.

Projekty budowlane stacji centralnego odcinka: C-9 Rondo Daszyńskiego, C-10 Rondo ONZ, C-11 Świętokrzyska, C-12 Nowy Świat, C-13 Centrum Nauki Kopernik, C-14 Stadion Narodowy, C-15 Dworzec Wileński.

Metro Warszawskie stacja A23 Młociny

Wykonanie elektrycznego i teletechnicznego projektu wykonawczego i oraz nadzór autorski realizacji systemu taryfowego stacji.
 
Zlecenie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa

Metro Warszawskie stacje A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew

Wykonanie Projektów Technicznych elektrycznych i teletechnicznych oraz koordynacja prac instalacyjnych Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy. 
 
Zlecenie: Mostostal SA

Metro Warszawskie stacja A20 Słodowiec

Projekt Wykonawczy elektryczny systemu biletowego.
Nadzór nad realizacją projektu.
 
Zlecenie: Elektrobudowa SA

Metro Warszawskie stacja A19 Marymont

Wykonanie elektrycznego i teletechnicznego projektu technicznego i oraz nadzór autorski realizacji systemu taryfowego stacji.
 
Zlecenie: Warbud SA

Stacja A17 Dworzec Gdański

Wykonanie Projektu Wykonawczego elektrycznego i teletechnicznego oraz koordynacja prac instalacyjnych Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy. 

 
Zlecenie: Metroprojekt

Autostrada A2

miejsca poboru opłat: PPO Lądek, PPO Nagradowice, PPO Gołuski

Budowa miejsc obsługi poboru opłat za przejazdy autostradą.

Autostrada A2

oddcinek Konin - Nowy Tomyśl

Instalacja systemu meteorologicznego i systemu pomiaru ruchu pojazdów.

Komunikacja miejska w Warszawie

Projekt i instalacja zintegrowanego elektronicznego Systemu Biletowego w Warszawie opartym na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponad 2100 autobusów i tramwajów. Infrastruktura elektryczno – informatyczna i telekomunikacyjna systemów w pojazdach oraz podsystemów Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich i przewoźników prywatnych. Centralny system zarządzania w ZTM.

Zlecenie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Linia M1 Metra Warszawskiego

Projekt Techniczny elektryczny i teletechniczny Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy pierwszej linii metra na 14 stacjach A1 Kabaty – A15 Ratusz.

Nadzór nad wykonaniem systemu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie

Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w 9 blokach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Północnej w Mszczonowie.

Listopad 2019

Wspólnota Mieszkaniowa 17 Stycznia 46

Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w bloku mieszkalnym w warszawskim Ursusie:

– instalacje części wspólnych

– wlz do mieszkań

– ZELP

– RG

– instalacje teletechniczne

– uzgodnienia z innogy

Listopad 2019