Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie

Projekt techniczny modernizacji zasilania dwóch serwerowni Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie

Sierpień 2019

Gmina Miejska Biała Podlaska

Projekt budowlany oświetlenia ulic Jana II Kazimierza i Stefana Batorego w Białej Podlaskiej

Sierpień 2019

PKN Orlen SA

Projekt modernizacji oświetlenia w terminalu przeładunkowego paliw w Sokółce.

– Front Załadunku Autocystern 

– Zbiornik Awaryjnego Rozładunku i Instalacja Dozowania Dodatków 

– Front Rozładunku Cystern Kolejowych

Sierpień 2019

Sad Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt Techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Lipiec 2019

Sąd Rejonowy w Opocznie

Projekt remontu (modernizacji) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego

Czerwiec 2019

Urząd Miasta Nowy Targ

Projekt iluminacji kładek pieszo – rowerowych nad potokiem Czarny Dunajec w Nowym Targu.

Projekt realizowany w ramach III etapu Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy szlak wokół Tatr.  

 

Czerwiec 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Koszalinie

Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 

 • Przejście z układu TN-C na TN-C-S
 • Wymiana rozdzielni elektrycznych
 • Wymiana WLZ
 • Wymiana instalacji odbiorczych
 • Wymiana oświetlenia
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wyłącznik p.poż
 • Wymiana sieci strukturalnej
 • Zasilania gwarantowane UPS
Maj 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 • Wymiana rozdzielni elektrycznych
 • Wymiana oświetlenia 
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wymiana osprzętu elektrycznego i sieciowego 
 • Zasilania gwarantowane UPS
Maj 2019

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji oświetlenia boiska miejskiego.

Dostosowanie oświetlenia do wymogów obiektu sportowego  klasy II.

Kwiecień 2019

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wytwórni. Montaż oświetlenia LED o wysokim współczynniku wandaloodporności IK10.

Cybernetyki 17

Inwestycja Dom Developement na waszawskim Mokotowie. 

6 budynków mieszkalnych 388 mieszkań.

Instalacje elektryczne w mieszkaniach, klatkach schodowych, rozdzielnie administracyjne i instalację odgromową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przebudowa i przystosowanie budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA.
Realizacja projektów elektrycznych.

Al. Niepodległości 132/136

Zabytkowy budynek przedwojenny. 

Wymiana wtynkowej instalacji elektrycznej klatek schodowych, i lokali, montaż i podłączanie liczników, przyłącza lokali mieszkalnych, oświetlenie klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Nowoczesny budynek mieszkalny na warszawskim Bemowie. 

Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych.

Universam Grochów

Nowoczesny budynek mieszkalno – usługowy wybudowany w miejscu starego Uniwersamu.  

470 mieszkań, powierzchnie handlowo usługowe. 

Instalacji w apartamentach oraz klatkach schodowych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Dostosowanie opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w obszarze papierni Pionu PZ do potrzeb wynikających z przygotowania do certyfikacji na zgodność ze standardem CWA 15374 przez obszar produkcji papierniczej w obiekcie PWPW S.A. przy ulicy Sanguszki.

Kościół Ewangelicko – Ausburski Trójcy Świętej w Warszawie

Instalacja odgromowa i uziemiająca miedzianej kopuły i krzyża kościoła .

Instalacja elektryczna iluminacji. 

Rynnowy system przeciwoblodzeniowy.

Przedszkole Publiczne w Radzyminie

Instalacja elektryczna i oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna.

Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

System przywozowy dla niepełnosprawnych.

System wykrywania gazu CNG i LPG. Konfiguracja agregatu prądotwórczego

Linia M2 Metra Warszawskiego

Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu funkcjonalno – użytkowego systemu taryfowego drugiej linii metra.

Projekty budowlane stacji centralnego odcinka: C-9 Rondo Daszyńskiego, C-10 Rondo ONZ, C-11 Świętokrzyska, C-12 Nowy Świat, C-13 Centrum Nauki Kopernik, C-14 Stadion Narodowy, C-15 Dworzec Wileński.

Metro Warszawskie stacja A23 Młociny

Wykonanie elektrycznego i teletechnicznego projektu wykonawczego i oraz nadzór autorski realizacji systemu taryfowego stacji.
 
Zlecenie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa

Metro Warszawskie stacje A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew

Wykonanie Projektów Technicznych elektrycznych i teletechnicznych oraz koordynacja prac instalacyjnych Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy. 
 
Zlecenie: Mostostal SA

Metro Warszawskie stacja A20 Słodowiec

Projekt Wykonawczy elektryczny systemu biletowego.
Nadzór nad realizacją projektu.
 
Zlecenie: Elektrobudowa SA

Metro Warszawskie stacja A19 Marymont

Wykonanie elektrycznego i teletechnicznego projektu technicznego i oraz nadzór autorski realizacji systemu taryfowego stacji.
 
Zlecenie: Warbud SA

Stacja A17 Dworzec Gdański

Wykonanie Projektu Wykonawczego elektrycznego i teletechnicznego oraz koordynacja prac instalacyjnych Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy. 

 
Zlecenie: Metroprojekt

Autostrada A2

miejsca poboru opłat: PPO Lądek, PPO Nagradowice, PPO Gołuski

Budowa miejsc obsługi poboru opłat za przejazdy autostradą.

Autostrada A2

oddcinek Konin - Nowy Tomyśl

Instalacja systemu meteorologicznego i systemu pomiaru ruchu pojazdów.

Komunikacja miejska w Warszawie

Projekt i instalacja zintegrowanego elektronicznego Systemu Biletowego w Warszawie opartym na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponad 2100 autobusów i tramwajów. Infrastruktura elektryczno – informatyczna i telekomunikacyjna systemów w pojazdach oraz podsystemów Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich i przewoźników prywatnych. Centralny system zarządzania w ZTM.

Zlecenie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Linia M1 Metra Warszawskiego

Projekt Techniczny elektryczny i teletechniczny Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy pierwszej linii metra na 14 stacjach A1 Kabaty – A15 Ratusz.

Nadzór nad wykonaniem systemu.