Nadzór

Wiedza i Doświadczenie w Realizacji Projektów

Nadzór autorski projektów własnych oraz zewnętrznych

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń oraz uprawnienia SEP G1.
Zajmujemy się fachową koordynacją robót z innymi branżami oraz podwykonawcami i kierownictwem budowy.
Dzięki posiadaniu certyfikatu Prince 2 mamy wiedzę na temat zarządzania projektami uniwersalnej metodyki międzynarodowej.
Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego poszerza nam możliwości realizacyjne w kontaktach z kontrahentami i wykonawcami różnych narodowości.

Uprawnienia
SEP G1

Certyfikat
Prince 2

Projekty międzynarodowe

Koordynacja
robót

Wieloletnie doświadczenie

Projekty, które odpowiadają europejskim standardom

Nasi klienci