Realizacje

Realizacje

Przykłady zrealizowanych projektów w całej Polsce

Poniższe opisy stanowią tylko część ze wszystkich stworzonych przez nas rozwiązań

Izba Administracji Skarbowej woj. podkarpackiego

Projekty sieci LAN i dedykowanej instalacji zasilającej w Urzędach Skarbowych i Celnych województwa podkarpackiego

Miasto Ząbkowice Śląskie

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta.

Gmina Ryglice

Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Zalasowa

Gmina Czerwonak

Projekt techniczny oświetlenia solarnego w miejscowości Koziegłowy

PKP Wrocław Nadodrze

Ocena techniczna i wycena naprawy oświetlenia na dworcu Wrocław Nadodrze

ZUS w Rybniku

Projekt techniczny wymiany oświetlenia oddziału w Rybniku

Orlen Centrum Serwisowe

Terminal Paliw Kraków Olszanica. Wykonanie projektu wykonawczego wykonania instalacji Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu na terenie terminala.

PKN Orlen

Projekt techniczny oświetlenia awaryjnego Biura Obsługi klienta tarminala paliw w Mościskach koło Warszawy.

Zakłady Azotowe w Puławach

Projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku malarni na trenie Zakładów Azotowych w Puławach na zlecenie firmy Remzap.

ZUS

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego ZUS w Rybniku

Urząd Morski w Szczecinie

Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacji w budynku Kapitanatu Portu w Szczecinie

Orlen Centrum Serwisowe

Terminal Paliw Kraków Olszanica. Wykonanie projektu wykonawczego wykonania instalacji Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu na terenie terminala.

Gmina i Miasto Bierutów

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Bierutowie.

Śląski Uniwersytet Medyczny

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zasilania Laboratorium Stomatologii w Zabrzu: – projekt budowlano – wykonawczy – kosztorys inwestorski – przedmiar robót – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – mapa do celów projektowych

Biblioteka w Solnikach Wielkich

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu instalacji elektrycznej budynku oświatowym w Gminie Bierutów. – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Kosztorys inwestorski – STWIOR Obiekt wpisany do ewidencji zabytków.

RSM Praga

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budynku wielorodzinnego na warszawskim Targówku