Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje przyzywowe, domofonowe, radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, detekcji tlenku węgla i LPG, oraz inne niskoprądowe.

Posiadamy uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.