Projekty elektryczne

O projektach elektrycznych

W pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje przyzywowe, domofonowe, radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, detekcji tlenku węgla i LPG, oraz inne niskoprądowe.


Posiadamy uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.


Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Dla biur

Dla obiektów handlowych

Dla mieszkań

Dla obiektów sportowych

Wieloletnie doświadczenie

Projekty, które odpowiadają europejskim standardom

Nasi klienci